انتشارات نظری دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد و زمینه چاپ و نشر کتاب از سال 1369تا حال به فعالیت مشغول بوده است . و در این سایت می خواهد به فروش نسخه های چاپی و الکترونیکی  کتاب های خود به درخواست کنندگان ارائه نمایید

درباره ما

انتشارات نظری دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد و زمینه چاپ و نشر کتاب از سال 1369تا حال به فعالیت مشغول بوده است . و در این سایت می خواهد به فروش نسخه های چاپی و الکترونیکی  کتاب های خود به درخواست کنندگان ارائه نمایید