قسمتی از سخنرانی جعفر حاجی کریم نظری در رونمایی کتاب «فکر بکر» اثر کوچک ترین نویسنده کشور “ژینا یاوری وفا” در روز تولدش و میلاد بانو حضرت معصومه (سلام الله علیها) و روز دختر در مکان انتشارات نظری و با حضور جمعی از نویسندگان ، اصحاب رسانه و اعضای انجمن ادبیات داستانی شهریار :

اشرف معقولات


… در مبانی دینی ، انسان “اشرف مخلوقات” و درمبانی اصولی انسان “اشرف معقولات” است.
در معقولات (تصورات ذهنی و عقلی) بحثی در معالم الاصول مطرح است و مسایل مربوط به انسان عالم و فرهیخته را منقسم می کند به سوی “موجود و معدوم” که ارجحیت با موجود است و موجود نیز تقسیم می گردد

به “نامی و جماد” و شکی نیست که نامی مهم تر از جماد می باشد و نامی نیز تفکیک می شود به سوی “حساس و غیر حساس” و حتما ، حساس برتر از غیر آن می باشد.

حساس نیز به “عاقل و غیر عاقل” تقسیم می گردد و بدیهی است که عاقل اهم از غیر خود می باشد و آخر عاقل منقسم به “عالم و جاهل” می شود که بلاشک عالم “اشرف معقولات” است… .

تعریف خلاقیت

– یکی از خصوصیات انسان عاقل و عالم، خلاقیت است و جناب مظفر در منطق صوری ، خلاقیت را به مراحل ذیل تعریف کرده اند:

1)مواجهه یا مجهول
2)شناخت نوع مجهول
3)حرکت ذهن از مجهول به سوی معلوم
4)گردش ذهن در فضای معلوم و یافتن معلوم
5)وجود معلوم برای حل مجهول

و معنی بنده از خلاقیت یعنی “ترکیبی از پیوستگی تفکر و هوش، ایده و تخیل، نوآوری و ابداع، اعتماد به نفس و ریسک” که همه این ها ، توانایی و قدرتند.

خلاقیت در کودکان

*خلاقیت را درکودکان باید پرورش داد، باعواملی مانند تشویق، ایجاد مدل والگو، باید خیال پردازی را در آنان قوت دهیم و آنان را با مسایل علمی، آرام آرام آشنا سازیم و به کودک شجاعت بیاموزیم ( چون کودک ترسو خلاق نمی شود)، سعی و تلاش را در او همیشه زنده نگه داریم و او را در معرض واقعیت ها و حقیقت ها قرار دهیم…

پیمایش به بالا