از دیدار مدیر مسوول انتشارات نظری و دبیر کل حزب همدلی مردم تحول خواه می نویسد:

بنا به دعوت دکتر سید احمد نبوی (دبیر کل حزب همدلی) از جعفر حاجی کریم نظری ، مدیر مسوول انتشارات نظری در دفتر مرکزی حزب مزبور حاضر و با دبیر کل حزب دیدار و گفت و گو کرد.

رویکرد حزب همت

در این ملاقات سید احمد نبوی گفت : ما جمع و جمعیتی هستیم که اعضای آن ظرفیت های علمی و اجتماعی فراوانی دارندکه می تواند برای مملکت و نظام ، منشا برکات فراوانی باشد.

ارکان حزب همت ،با توجه به این مسایل ،رویکرد و نگاه ملی دارند ، ما کارهای مهمی برای کشور و مردم خوبمان در پیش داریم و توفیقاتمان هم مستلزم تلاش مجدانه اعضای حزب است و برای همین با صدای بلند اعلام کرده ایم “جریان تحول خواه هستیم”.
ما یک هویت به نام “حزب تحول خواهی” را به جامعه معرفی کرده ایم و اعتقادمان بر این است که در انتخابات 1400 در کنار مردم و مسوولین متعهد باشیم و کلمه “مستقل” با نام تحولخواهی یا تحول گرائی عرضه خواهد شد.

مطالبه گری اجتماعی

سپس جعفر حاجی کریم نظری ، با توجه به فعالیت های بالقوه حزب همت، عنوان کرد : در ایران احزاب به معنای حقیقی کلمه شکل نگرفته اند ، بلکه گروه های سیاسی هستند که در ایام انتخابات پیدایشان می شود و بعد از آن هیچ رابطه تعریف شده ای با جامعه خود ندارند و تأثیر گذار بر مسایل و تصمیم گیری های اجرائی کشور نیستند تا به عنوان حلقه رابط بین مردم و حاکمیت سیاسی عمل کنند.
ایشان در ادامه گفت : احزاب سیاسی ایران چه نقشی در مطالبهگری اجتماعی که نشاندهنده اراده مردم برای دستیابی به خواستهها و حقوق اجتماعی و شهروندی آن ها “که تاکنون محقق نشده است”، داشته اند؟

شعار احزاب اسلامی

شعار یک حزب اسلامی “فاستبقو الخیرات” و «یسارعون فی الخیرات» است ، این شعار ها می خواهد بگوید : در خوبی ها ، نیکی ها ، خیرها و بهترین ها برای مردم و خلق خداوند ، همت کنید و شتاب و سرعت بگیرید…

پیمایش به بالا