موردی به نام طرح صیانت از اینترنت و خطابی با نمایندگان مجلس

جعفر حاجی کریم نظری در ملاقات با جمعی از نویسندگان استان تهران در دفتر مرکزی انتشارات، در رابطه با طرح صیانت، خطاب به نمایندگان مجلس گفت : شما هنوز آثار تخریب گرانی بنزین را نتوانستید پاک کنید و از اذهان بزدایید و در این شرایط نابسامان اقتصادی که خیل عظیم مردم از راه شبکه‌‌‌‌‌های اجتماعی درآمدزایی و معشیت خود را تامین و دنبال می‌کنند، خاصه در این ایام ویروس کرونایی که گریبانگیر هموطنان است، شوک روانی وارد و مشکل جدیدی را به جامعه تزریق نکنید و بر مشکلات عدیده مردم و کشور نیافزایید و تا جایگزین مناسبی برای این موضوع پیدا نکرده‌اید اقدامی نکنید.
این همه انتقاد از طرف مردم، علما، محققین، سیاسیون، فرهیختگان و …را نمی‌شنوید و نمی‌بینید، چگونگی مدارا با مردم را پس از تشکیل حکومت اسلامی در زمان پیامبر بیاموزیم.
خط و تفکری به ظاهر اسلامی و انقلابی را به جریان نیندازید و به آن شدت ندهید و هدف گذاری نکنید و مردم را به معادلات نامتعادل خود نکشانید تا از این موضوع دیگران به عنوان یک بستر و سکوی پرتاب علیه همه بکشانند و مردم را به تضاد و فاصله با خود وادار نکنید. تغییر، دگرگونی و تحولات جهانی را نادیده نگیرید که همیشه نمی‌توان از یک راه ثابت عمل و حرکت کرد، با تغییرات طبیعی دنیا سازگار و منعطف باشید. مطمئن بدانید که در پذیرش تغییرات و تحولات امروزی، خط مشی ها و استراتژی‌ها گم نمی‌شود.
این طرح نشان داد که دقت لازم، تعمق، ژرف نگری، آینده نگری و واقعی نگری به کار نرفته است.
جهان کنونی آن قدر متحول شده است که باید در این رابطه پخته و حساب شده و با برنامه عمل نمایید تا اهداف نظام نیز حفظ شود.
رسالت حضرت موسی و حضرت عیسی را در نظر داشته باشید، از لحاظ میزان نگرش و بینش هر دو رسالت آسمانی داشتند، اما در دین حضرت مسیح، پیروان آن حضرت در فضای انزوای جامعه و محیط زندگی، کار و اقتصاد رشد کردند و به رهبانیت و قدسی بودن پرداختند و ملت یهود و پیروان حضرت موسی نیز به دنیا، اقتصاد و سیاست روی آوردند و از مسائل معنوی دور شدند، در حالی که دین ما به واقعیت ها ارزش نهاد و انسان‌ها را به حقایق رهنمود و هدایت کرد و به پیروانش بینش، واقع بینی، شناخت واقعیت‌ها و حقیقت ها، دگرگون ساختن و تغییر جهان به سمت بهترین ها، نیکی ها، صلح، عدالت و منطق گرایی سوق داد.

واقع بینی در تحلیل‌‌‌‌های سیاسی و اجتماعی و شناخت جهان امری ضروری است، اگر واقعیت ها و حقیقت ها را نشناسیم، راه‌‌‌‌‌های برون رفت و جایگاه انعطاف‌پذیری را نشناخته ایم.
ما باید تابع متغیرات باشیم، بین عمل و تئوری تجدید نظر و بازنگری کنیم، اگر میان تئوری و عمل یک مرزی بگذاریم که هیچ رابطه ای با هم نداشته باشند، مقصودی حاصل نمی‌شود.
حقیقت گرایی در شناخت جهان، تحلیل اوضاع و در معادلات جامعه امروزی نقش مهمی دارد، اما ذهن گرایی مطلق، مسائل جهانی، معادلات و انفعالات موجود در صحنه سیاست و جامعه را در بستری دیگر می‌بیند که جو ذهن است، لذا باید قدرت تجزیه و موشکافی مسائل جامعه را داشته باشیم.
ما با دو قطب مواجه هستیم، قطب واقعیت و قطب حقیقت، واقعیات آن نمود‌‌‌‌های موجود در صحنه روزگار هستند، این که همه چیز به دلخواه ما باشد یا نباشد، در جهت حق باشد یا نباشد، آن واقعیت ها فعلا در چارچوب‌‌‌‌های وجود عینی عمل می‌شود، اما حقایق آن چیزهایی است که باید باشد و آرمان هایی که باید عمل شود.
این طرح مطمئناً نتیجه معکوس دارد و این اصرار، مقاومت و آلرژی ایجاد خواهد کرد.
این قوت را داشته باشید که تجدد و دگرگونی‌‌‌‌های دنیایی را با نیکی ها منطبق نمایید و توازن بخشید…

پیمایش به بالا