در مراسم پاسداشت هفته دفاع مقدس در خانه فرهنگ سلام با حضور جمع کثیری از ادیبان و شاعران تهران و با مدیریت صغری دلداده بارانی ادیبه توانمند و دبیر انجمن ادبی سلام و حضور شاعران و ادیبان برجسته تهران همانند اسماعیل دادرس کنده ، رشید آل ابراهیم ، ابولفضل قدمایی ، اکبر زین العابدینی ، مرتضی کاووسی برگزار گردید ،

دراین مراسم باشکوه جعفر حاجی کریم نظری طی سخنانی اظهار داشت : درست است که ادبیات و شعر فن دقیق و منظم بیان دل است و ماهیت حسی دارد ، اما نباید از ماهیت عقلی آن غافل شویم و درست است که ادبیات و شعر انسان را درگیر ذهن و خیال می کند ، اما از چیزهایی می گوید که زبان عادی قادر به بیان آن نیست.

در این حوزه کمتر از ادب که شالوده ادبیات است بحث و گفتگو شده است ، ادب هم تمرین است و هم راهنما و ادیب دارنده ادب و ادب دهنده .
علامه طباطبایی صاحب المیزان ، ادب را ظرافت عمل و رفتار دانستند و شیخ طبرسی صاحب مجمع البیان ، میان اخلاق و ادب تفاوت قائل شدند ، ایشان اخلاق را مربوط به روح انسانی و آداب و ادب را افعال انسانی دانسته‌اند.

اخلاق قوانین و دستورالعمل های ثابتی در طول زمان دارد و بعضاً تغییر ندارد ، اما آداب در زمان های مختلف تغییر دارد و متفاوت است و می‌تواند مخصوص یک منطقه یا همان مکان جغرافیایی خاص باشد.
مسائل اخلاقی قابل استدلال عقلی و آداب ، تابع ذوق و سلیقه انسانی می باشد ، اما بهتر است متاثر از اخلاق گردد تا کامل شود، ادب همراه با اخلاق ، ادیب را کامل‌تر می کند و بر سطح خرد و ارزش او می افزاید.

علی «علیه السلام» دو حدیث بسیار جالب و زیبایی دارند : عقل المرء نظامه و ادبه قوامه و در جای دیگر گفته اند : الأدب فی الانسان ، شجرته اصلهه العقل.
عقل بذر و ثمره است که با ادب فعلیت و قوام می‌یابد و تجلی ، صورت و شکل عقل در ادب است ، پس ادب نشانگر عقل است .


درخت از ریشه جان می‌گیرد و بزرگ تر و کامل تر می گردد ، ادب در انسان مانند همان درخت است که ریشه هایش عقل است و خرد آدمی مایه سامان و ادب اش مایه قوام است.
این جاست که می توان گفت ادب تابع نظام و قواعد علت و معلول است و یک ترکیبی از دستورات عقلانی است و هم ظرافت‌های لطیف و عاطفی را نیز موجب می شود و شاعر پدیده‌های جهان هستی را با عقل به نظم در می آورد. ‌

باید گفت در شعر و ادبیات ارتباط نزدیک و واضحی بین قواعد ادب ، اخلاق و واژه هاست ، پس اهل ادب باید سرعت خود را برای دستیابی به بهترین ها ، برترین تفکر ها و رفتارهای شایسته ، بیشتر و بیشتر نماید.
مسأله دیگری که بایسته است در ارتباط با آن صحبت شود که موجب تاسف و ناراحتی ملت را ایجاد کرد ، جان دادن خانم مهسا امینی است ، که موجب کسالت جامعه شد ،

مسؤولین ما بهتر بود برای این همه هزینه ، پرسنل و نیرو که در سطح کشور در ارتباط با گشت ارشاد گذاشته اند ، اینها را مصروف دفاع ، حمایت و یاری از مردم می کردند که در روز روشن به ناموس مردم جسارت نشود و برای دزدیدن یک موبایل جان شهروندان ما را نگیرند…
نظری در پایان این گرد هم آیی و در ارتباط با اخلاق و ادب ، ایثار و جوانمردی رزمندگان و خاصه شهدای هشت سال دفاع مقدس صحبت کرد و به پرسش حضار در خصوص مسائل فرهنگی کشور پاسخ داد.

پیمایش به بالا