اگر مربیان و آموزش دهندگان عالمی نباشند دانش پژوه اندیشمندی حاضر نخواهد بود

جعفر حاجی کریم نظری

*  متن سخنان استاد جعفر حاجی کریم نظری در فرهنگسرای استاد شهریار پیرامون نقد کتاب “گنجشک چوبی” اثر ستایش هاشمی نسب کوچک ترین نویسنده جهان در سن 9 سالگی : – طبق ماده 1 کنوانسیون حقوق سازمان ملل متحد ، کودک به افراد زیر 18 سال گفته می شود ، اما در قوانین ما کودک به فرد غیر ممیز و ممیز یا رشید تقسیم شده است . – کودک ممیز کسی است که خوب و بد و نفع و ضرر را بشناسدو کودک زیر 7 سال غیر ممیز شناخته شده…

ادامه مطلب