“علم “کار و عمل قاعده‌مند عقلی ، ارزشمند و متفکرانه است

جعفر حاجی کریم نظری جمع نویسندگان شهرستان ورامین اظهار داشت :”علم” کار و عمل قاعده‌مند عقلی ، ارزشمند و متفکرانه است که با هدفمندی تفسیر می گردد و قابلیت بررسی و آزمایش دربارهٔ شیون جهان را دارد.

به گزارش روابط عمومی ان ؛ جلسه مدیر مسوول انتشارات نظری با جمعی  نویسندگان شهرستان ورامین در دفتر مرکزی انتشارات نظری برگزار شد.

جعفر حاجی کریم نظری در این نشست  اظهار داشت :”علم” کار و عمل قاعده‌مند عقلی ، ارزشمند و متفکرانه است که با هدفمندی تفسیر می گردد و قابلیت بررسی و آزمایش دربارهٔ شیون جهان را دارد.
وی افزود: ارسطو علم را مجموعه‌ای از آگاهی‌های قابل اتکا می‌داند که از لحاظ منطق و عقل ، قابل توضیح و ارایه باشد.
 سپس نظری به توضیح انواع علم (علم حصولی و علم حضوری) پرداخت و گفت:علم «حصولى» صورى است ، یعنى شکلی از معلوم که از ناحیه عالم و محقق حاصل مى گردد و در فضای ذهنى به بیرون از خود آگاه ، عمل مى نماید و معلوم وجود و مفهوم است و به آن متعلق می باشد و «حضورى» است .
 وی ادامه داد: “علم” زدودن حجاب یا انکشاف است تا به درک برسد ، آن جا که ملاصدرا می‌گوید: “ادراک هو اللقاء والوصول”و در این رابطه عالم یا نویسنده باید به فهم و درک برسد تا قدرت انتقال داشته باشد.
 فهم” دانستن و “درک” گیرندگی و انتقال است.
نظری گفت:  میوه ای مثل لیمو ترش را تصور کنید و “فهم” آن را ترش توصیف می کند اما با چشیدن ، ترشی آن را درک می نمایدد ، پس می‌توان عنوان کرد : “فهمیدن” در حیطه مسائل نظری و “درک نمودن” در حیطه مسائل عملی است…
در پایان این جلسه مدیر مسوول انتشارات نظری با اهدای لوح و یاد بود و هدیه به نویسندگان حاضر از آنان تقدیر کرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا