تجلیل از نویسندگان انتشارات نظری در سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب

استاد جعفر حاجی کریم نظری

در سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب و در فرهنگ سرای کتاب از نویسندگان دکتر محمد جواد گودینی ، دکتر محمد تقی قشقایی ، مریم یوسفی ، مهندس امیر حسین پنائی پور ، سروش پولاد مست طهرانی نژاد ، فاطمه بهشتی آریا و علی اکبر تبریزی فینی توسط مدیر مسؤول انتشارات نظری تجلیل به عمل آمد.

ادامه مطلب

شوک روانی

موردی به نام طرح صیانت از اینترنت و خطابی با نمایندگان مجلس

موردی به نام طرح صیانت از اینترنت و خطابی با نمایندگان مجلس جعفر حاجی کریم نظری در ملاقات با جمعی از نویسندگان استان تهران در دفتر مرکزی انتشارات، در رابطه با طرح صیانت، خطاب به نمایندگان مجلس گفت : شما هنوز آثار تخریب گرانی بنزین را نتوانستید پاک کنید و از اذهان بزدایید و در این شرایط نابسامان اقتصادی که خیل عظیم مردم از راه شبکه‌‌‌‌‌های اجتماعی درآمدزایی و معشیت خود را تامین و دنبال می‌کنند، خاصه در این ایام ویروس کرونایی که گریبانگیر هموطنان است، شوک روانی وارد و…

ادامه مطلب

سلسله نشست ها و گفته های جعفر حاجی کریم نظری در دفتر انتشارات نظری

جعفر حاجی کریم نظری

توفیق و سعادت
در سلسله نشست ها و گفته های جعفر حاجی کریم نظری در دفتر انتشارات نظری در ارتباط با “موفقیت” که محصول روان شناسی غربی است بحث نمی کنیم ، هر چند که نتایج نیکویی داشته و مورد استفاده انسان قرار گرفته است.

ادامه مطلب